Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης

Περιλαμβάνονται οι τομείς:

  1. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και συσκευασίας
  2. Σχεδιασμός και κατασκευή εντύπων
  3. Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας με MME (εφημερίδες, περιοδικά, TV, Ραδιοφωνικοί σταθμοί, Ster Cinemas)
  4. Media Planning & Buying κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα αλλά και πανελλάδικα