Πολιτική Επικοινωνία

  1. Ιmage making
  2. Kατάστρωση και υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας: α) Υποψηφίων σε βουλευτικές εκλογές β) Υποψηφίων σε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές
  3. Επικοινωνιακή στρατηγική και διαχείριση κρίσεων,φυσικών και νομικών προσώπων