Έρευνες αγοράς - Ειδικά θέματα Marketing

Παρέχονται υπηρεσίες field εξωτερικής έρευνας στους τομείς:

  1. Κοινωνικές έρευνες
  2. Δημοσκοπήσεις
  3. Mystery έρευνες
  4. Φαρμακευτικές & Ιατρικές έρευνες
  5. Ποιοτικές έρευνες
  6. Ποσοτικές έρευνες

Επιπρόσθετα καταρτίζονται σχέδια marketing επιχειρήσεων (Marketing Plans)