Δημόσιες Σχέσεις - Οργάνωση εκδηλώσεων

Αφορά την οργάνωση και επιμέλεια:

 1. Εγκαινίων
 2. Εvents
 3. Συνεδρίων και ημερίδων

Μια συνεδριακή εκδήλωση αποτελεί σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συνδυασμό πολλαπλών οργανωτικών, επικοινωνιακών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το γραφείο μας διαθέτει ξεχωριστό εξειδικευμένο τμήμα με την επωνυμία LEONARDO, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας αλλά και ταξιδιωτικές σε συνεργασία με καταξιωμένα ταξιδιωτικά γραφεία, συνδυάζοντας έτσι δημιουργική έκφραση με επιστημονική τελειότητα.

Ειδικότερα το γραφείο μας παρέχει:

 • Operation Plan της εκδήλωσης
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Οικονομική διαχείριση
 • Επιμέλεια και εξυπηρέτηση στην ανεύρεση χορηγών
 • Επιμέλεια συμμετοχών
 • Έκδοση έντυπου υλικού
 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με ταυτόχρονη επιμέλεια παρουσίασης στη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Διαμόρφωση και διακόσμηση των χώρων
 • Επιμέλεια εκθεσιακών stands
 • Μεταφράσεις - Διερμηνείες
 • Διοργάνωση παράλληλων κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Επιμέλεια πρακτικών (Έντυπο, CD, DVD)
 • Δημοσιότητα της εκδήλωσης (Συνεντεύξεις τύπου, έκδοση & διανομή δελτίων τύπου, κλπ)

Επιπλέον σε άμεση συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Natassa Travel αναλαμβάνουμε:

 • Επιμέλεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών
 • Εισιτήρια με κάθε μέσο
 • Ξενοδοχεία Vip transfers (ιδιόκτητος στόλος με λιμουζίνες)
 • Μετακινήσεις (ιδιόκτητος στόλος 24 πολυτελών λεωφορείων)
 • Εκδρομές – Ξεναγήσεις

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.leonardo-pco.gr/